Uw voeten in goede handen

Laat u zelf eens verwennen
met een paar nieuwe voeten!!!

Gediplomeerd pedicure sind 2001

Aangesloten bij
diverse instanties

Voetzorg bij kanker

Oncologische Voetzorgverlener (OVV)

De oncologisch voetzorgverlener is een voetzorg verlener die in overleg met de behandelend arts / oncologisch verpleegkundige of specialist op een veilige en verantwoorde wijze voetzorg mag verlenen bij mensen met kanker.

De ziekte kanker komt steeds vaker voor en heeft veel impact op ons leven en dat van de naasten. Vaak krijgen de patiënten te maken met een heel traject aan behandelingen.
Er zijn verschillende soorten behandelingen om de kanker te behandelen, zoals chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie.
Als deze therapieën hebben veel invloed op de cellen in ons lichaam, chemotherapie heeft niet alleen invloed op kankercellen maar ook op gezonde cellen in ons lichaam.
Cliënten die behandeld worden met chemotherapie of doelgerichte therapie (Targeted Therapie) kunnen problemen krijgen met huid en of nagels.

De oncologische voetzorgverlener heeft als doel om de voeten van mensen met kanker in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.
Zo wordt de veiligheid en gezondheid van de cliënt ondersteunt.
De voetzorg wordt verleend in samenwerking met de behandelend arts of oncologisch verpleegkundige.

Klachten aan huid, nagels en voeten kunnen zijn:

Nagelaandoeningen
Nagels kunnen loslaten, Brokkelen, Scheuren, Breken, Schimmelnagels en Infecties vertonen.
Huidaandoeningen
Droog, Rood, Schilferig, Ontstekingen, Blaren, Huiduitslag, Infecties.
Neuropathie
Hierbij kan een beschadiging optreden aan de zenuwen, tintelingen, een doof gevoel in de vingertoppen en tenen, pijn, krachtverlies, spier of gewrichtspijn bij kou kunnen de klachten verergeren.
Algemene bijwerkingen
Concentratieproblemen, Vermoeidheid, Slapeloosheid, Stress, Bloedarmoede en Verminderde Weerstand.


Om een goed behandelplan te maken voor de cliënt zal er eerst een intake gesprek plaats vinden.
Om u te mogen behandelen is het van belang om een schriftelijke verklaring mee te nemen van uw behandelend arts / specialist. Deze zal ik u meegeven of mailen, zodat u deze eerst kunt laten invullen en mee kunt nemen bij de eerste afspraak.
Naar aanleiding van deze verklaring kunnen we dan een behandelplan maken. Dit wordt altijd terug gekoppeld naar uw behandelend arts / specialist.

Bij mensen waarbij kanker is vastgesteld hebben vaak slecht nieuws te verwerken gekregen, de ovv-er is opgeleid om hier op een professionele manier om te gaan met de emoties die hieruit voortkomen.